Pensioenrecht 2020


De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het pensioenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk.

De aanleiding voor het maken van deze bundel was het ontbreken van een handzame en betaalbare verzameling van wet- en regelgeving op pensioengebied voor de student of praktijkjurist. De wetseditie sluit aan bij de start van het kalenderjaar 2020.
Dat het pensioenrecht raakvlakken heeft met verschillende rechtsgebieden komt tot uiting in de inhoud van deze bundel. Niet slechts de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en daaraan verwante regelgeving zijn opgenomen. Ook de (andere) relevante wetsteksten op het gebied van het arbeidsrecht, verzekeringsrecht, gelijke behandelingswetgeving, personen- en familierecht, fiscaal recht, Europees recht en het financieel recht vindt u terug in deze bundel.

Teksten zoals deze gelden op 23 januari 2020.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): P.S. van Straten, J.R.C. Tangelder (red.)

4e druk 2020

Verschijningsdatum: 3-2-2020

ISBN: 9789492766984

Pagina's: 524

arbeidsrecht pensioenrecht

Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Alle uitgaven Wetsedities

 32,50