Pardon, is dat zo?

Vier visies op de strafrechtspleging ter ere van Rijnhard Haentjens


Dit deeltje van de Prinsengrachtreeks vormt de neerslag van een symposium dat op 24 april 2014 is gehouden ter ere van Rijnhard Haentjens bij gelegenheid van zijn afscheid als vice-president van het Amsterdamse gerechtshof.

De titel van deze bundel is ontleend aan Rijnhards wetenschappelijke benadering van het strafrecht. Tegenover stellige collega’s placht hij de woorden “pardon, is dat zo?” te bezigen. Aan vermeende vanzelfsprekendheid heeft Rijnhard een hekel.

In deze bundel vindt u een rijk geschakeerde verzameling opstellen over fundamentele strafrechtelijke kwesties die tot nadenken aanzetten.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): D.J.C. Aben, J.M.J. Chorus, M. van der Horst, C. Kelk

1e druk 2014

Verschijningsdatum: 24-04-2014

ISBN: 9789069166100

Pagina's: 98

strafrechter strafrechtspleging

Algemeen juridisch Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Alle uitgaven Prinsengrachtreeks