Opzet en schuld


De bestanddelen die opzet en schuld uitdrukken zijn van groot belang bij het bepalen van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zij leggen in de eerste plaats de buitengrenzen van aansprakelijkheid vast. Zeker bij misdrijven wordt gewoonlijk een vorm van opzet of schuld geëist. In de tweede plaats begrenzen deze bestanddelen de mate van aansprakelijkheid. Dood door schuld wordt met een veel lichtere straf bedreigd dan doodslag.

In dit Ars Aequi Strafrecht cahier worden de bestanddelen die opzet en schuld uitdrukken besproken. Bij die bespreking ligt de nadruk op het positieve recht.

Bekijk inhoudsopgave