Openbaarheid van bestuur


Openbaarheid van bestuur vormt een belangrijk element in een democratische rechtsstaat. Dit Ars Aequi Staats- en bestuursrecht cahier plaatst een aantal aspecten van openbaarheid van bestuur in onderling verband: openbaarheid van besluiten van algemene strekking, openbaarheid van vergadering en openbaarheid van informatie. Veel plaats is ingeruimd voor een bespreking van de Wet openbaarheid van bestuur. Ook wordt aandacht besteed aan de recente stand van zaken met betrekking tot de openbaarheid van bestuur in de Europese Unie.

Bekijk inhoudsopgave


 27,50