Naar ons voorlopig oordeel


Het kort geding blijft een fascinerende rechtsgang. De behoefte aan een spoedige beslissing in een geschil en het treffen van adequate voorlopige voorzieningen is groot. Het is de rechtsgang waar even zo vrolijk oordelen worden uitgesproken over ingewikkelde rechtsvragen als listige compromissen in onontwarbaar lijkende conflicten bij wege van ordemaatregel worden opgelegd.
De diversiteit van onderwerpen in dit boekje is groot en geeft daarmee een aardig beeld van wat de verschillende partijen in kort geding zoal bezig houdt.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): W.A.M. van Schendel (red.)

1e druk 2001

Verschijningsdatum: 26-03-2001

ISBN: 9789069163918

Pagina's: 98

gerechtshof Amsterdam kort geding

Algemeen juridisch Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtOverige Rechterlijke organisatie

Alle uitgaven Prinsengrachtreeks

 24,50