Kenmerken van recht


Wat is recht? In deze uitgave in de Ars Aequi Encyclopedie van de Rechtswetenschapreeks benadert de schrijver deze vraag vanuit de gedachtewereld van de algemene rechtsleer.

Aan de orde komen enkele belangrijke kenmerken die typerend zijn voor moderne, westerse rechtsstelsels in het algemeen: de aanspraak op gezag, de aanspraak op het hoogste gezag of soevereiniteit, het geweldsmonopolie en het verbod van eigenrichting,  de alomvattendheid van de aanspraak op gezag, en de aanspraak op juistheid die gepaard gaat met juridische oordelen.

De mogelijke spanning tussen gezag en inhoudelijke juistheid (moraal, rechtsvaardigheid en redelijkheid) is vervolgens het uitgangspunt voor een schets van twee prominente  stromingen in de theorievorming over recht: het rechtspositivisme en het natuurrechtelijk denken. De kern van het meningsverschil dat beide stromingen verdeeld houdt, betreft de vraag of het recht aan morele criteria moet voldoen om (volwaardig) recht te kunnen zijn.

Bekijk inhoudsopgave


 24,50