Karakteristiek van het privaatrecht


Met dit Ars Aequi Privaatrecht cahier wordt beoogd onder de aanduiding karakteristiek van het privaatrecht het geldende systeem van dit rechtsgebied aan de hand van zijn meest sprekende kenmerken in kaart te brengen.
Na bespreking van een aantal algemene kenmerken van recht wordt meer reliëf gegeven aan de tegenoverstelling van publiekrecht en privaatrecht.
Aandacht wordt besteed aan het feit dat het privaatrecht een systeem vormt en wat de consequenties daarvan zijn, aan de inmiddels verlaten gedachte dat het privaatrecht het belangrijkste onderdeel van het positieve recht zou zijn, aan het soort relaties waarop het privaatrecht zich richt en de eigen wijze waarop het privaatrecht moet worden toegepast, alsmede aan de ontwikkeling van het Nederlandse privaatrecht gepersonifieerd in een aantal belangrijke rechtsgeleerden.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): F.W. Grosheide

1e druk 2001

Verschijningsdatum: 01-01-2001

ISBN: 9789069163406

Pagina's: 46

formeel privaatrecht kenmerken van recht materieel privaatrecht privaatrecht

Burgerlijk recht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Privaatrecht

 17,50