Jurisprudentie Verzekeringsrecht 1913-2016


Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken op het gebied van verzekeringsrecht van 1913 tot 2016.

Erratum
Wanneer u deze bundel voor 12 december 2018 heeft aangeschaft dan heeft u een exemplaar waarin op pagina 175 per abuis een ander arrest is op genomen dan VPN/Havrij, Hoge Raad 6 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0901. U kunt hier de juiste uitspraak in onze opmaak downloaden, printen en invoegen in uw reeds aangeschafte bundel.

Wij hebben deze fout inmiddels hersteld en het juiste arrest is opgenomen in de bundels die na 12 december 2018 worden besteld.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

1e druk 2016

Verschijningsdatum: 9-5-2016

ISBN: 9789069167855

Pagina's: 286

aansprakelijkheid jurisprudentie jurisprudentiebundel verzekeringsrecht

Sociaal-economisch recht Verzekeringsrecht

Alle uitgaven Jurisprudentiebundels

 33,50