Interpretatie & Recht

Uitleg in privaat- en publiekrecht


Interpretatie & Recht. Uitleg in privaat- en publiekrecht is een project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. Veertien rechtenstudenten doen in deze bundel verslag van de rol en de betekenis van interpretatie in het bestuursrecht, ondernemingsrecht, goederenrecht, strafrecht en het notariële recht.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen (red.)

1e druk 2018

Verschijningsdatum: 05-07-2018

ISBN: 9789492766298

Pagina's: 126

Burgerlijk recht GoederenrechtOndernemingsrechtSociaal-economisch recht OndernemingsrechtStaats- en bestuursrecht BestuursrechtStrafrecht en criminologie Strafrecht

Alle uitgaven Law Extra

 27,50