Internetrecht 2020


De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het Internetrecht zoals deze geldt op 1 januari 2020.

Intellectuele eigendom
E-commerce
Computercriminaliteit
Telecommunicatie
Mediarecht en Internetgovernance

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Bekijk inhoudsopgave


 24,50