Internationaal strafrecht 2017-2018


Een selectie nationale en internationale wet- en regelgeving Internationaal strafrecht zoals deze geldt op 1 november 2017 op het gebied van:

  • Juridische en strafrechtelijke immuniteit
  • Wederzijdse rechtshulp
  • Uitlevering en overlevering
  • Overdracht van strafvervolging
  • Overdracht en tenuitvoerlegging
  • Multilaterale verdragen
  • Internationale misdrijven en internationale tribunalen

Bekijk inhoudsopgave


 76,50