Insolventierecht 2021


Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 19 januari 2021.

Inclusief de sinds 1 januari 2021 geldende Wet homologatie onderhands akkoord.
De per 1 juli 2021 als gevolg van de invoering van de wet bestuur en toezicht rechtspersonen te wijzigen artikelen 2:50a, 2:138, 2:248 en 2:300a BW zijn alvast cursief opgenomen in deze bundel.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): C.M. Harmsen (red.)

8e druk 2021

Verschijningsdatum: 8-2-2021

ISBN: 9789493199262

Pagina's: 384

faillissementsrecht insolventierecht wettekst wettenbundel

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 37,50