Het Nederlandse parlementaire stelsel


Nederland is een parlementaire democratie en een democratische rechtsstaat. Vele andere landen zijn dat ook. Toch draagt het Nederlandse parlementaire stelsel een aantal onderscheidende kenmerken. In dit Ars Aequi Staats- en bestuursrecht cahier wordt geschetst welke kenmerken het Nederlandse stelsel heeft. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan het ‘open’ karakter van het Nederlandse model.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): D.J. Elzinga, H.G. Warmelink

1e druk 1993

Verschijningsdatum: 15-08-1993

ISBN: 9789069161327

Pagina's: 54

parlementair stelsel regeringsvormen

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Staats- en bestuursrecht

 27,50