Het gelijkheidsbeginsel


Dit Ars Aequi Rechtstheorie cahier is bedoeld voor rechtenstudenten die zich in de (eind-)doctoraalfase bevinden. Het onderwerp betreft een van de belangrijkste beginselen die aan ons recht ten grondslag liggen. Tegelijkertijd is het gelijkheidsbeginsel ook een van de moeilijkste en meest ongrijpbare rechtsbeginselen.

Centraal staan de conceptuele aspecten van het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie. Doel is studenten een beter inzicht te verschaffen omtrent de inhoud en werking van deze fundamentele juridische concepten in onze rechtsorde. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het belang van de verschillende conceptualiseringen van het gelijkheidsbeginsel die mogelijk zijn en die het bereik ervan in sterke mate bepalen.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): T. Loenen

1e druk 1998

Verschijningsdatum: 01-01-1998

ISBN: 9789069162867

Pagina's: 82

gelijke behandeling gelijkheidsbeginsel non-discriminatie

Metajuridica Rechtstheorie

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Rechtstheorie

 27,50