Goederen in geding

Mondiaal, Europees en Nationaal


Dit boek sluit in zekere zin aan op het boek Van Tariefcommissie naar Douanekamer, verschenen in de Prinsengrachtreeks, waarin onder meer de jurisprudentie van de Tariefcommissie werd behandeld, welk college op 1 januari 2002 opging in het Hof Amsterdam. Vanaf die datum werd ook de Hoge Raad bevoegd in douanezaken, en van de eerste zeven jaren van de cassatierechtspraak op dat gebied wordt hier nu een samenvatting gegeven.
Maar dat hoofdstuk is ingebed in een groter geheel: hoofddoel van het boek is, zoals de ondertitel ook aangeeft, om te laten zien dat het douanerecht in wezen behoort tot de mondiale en Europese rechtsorde, en dat de nationale wetgeving en geschillenregeling slechts strekken tot uitvoering respectievelijk beoordeling van het uit die bronnen afkomstige recht.
De auteurs zijn specialisten en zijn bij uitstek in staat, bijzonder in het teamverband van dit boek, deze principiële kwesties voor het voetlicht te brengen.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): F. Possen (red.)

1e druk 2008

Verschijningsdatum: 04-12-2008

ISBN: 9789069166537

Pagina's: 118

douanekamer douanerecht tariefcommissie

Sociaal-economisch recht Handelsrecht

Alle uitgaven Prinsengrachtreeks

 24,50