Een juridische onderzoeksmaster volgen – dat moet je doen!


Relatief weinig studenten kiezen voor een juridische onderzoeksmaster, en dat is jammer. Het zijn prachtige opleidingen die heel veel toekomstmogelijkheden bieden, zowel binnen de rechtswetenschap als daarbuiten. Het Sectorplan Rechtsgeleerdheid zorgt er bovendien voor dat er de komende jaren meer mogelijkheden komen om aan een onderzoeksmaster deel te nemen. Maar waarom zou je een onderzoeksmaster willen volgen, en wat houdt zo’n master eigenlijk in? Deze perspectiefbijdrage beoogt die vragen te beantwoorden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H. Gerards

Verschijning: December 2019

Archiefcode: AA20191024

onderzoeksmaster rechtswetenschap

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel