Dynamiek tussen wet en beleidsregel in het omgevingsrecht. Veranderd houvast voor burger en bestuursrechter


Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 10 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1374, zaaknr. 201904125/1/R1 (mr. Verburg)

Artikel 3.1 lid 1 Wro; artikel 4:81 Awb


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.G.A. Nijmeijer

Verschijning: oktober 2020

Archiefcode: AA20200965

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 10-06-2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1374)

3.1 Wro 4:81 Awb Gooise Meren open normen paraplubestemmingsplan Richtlijnen voor parkeernormen wetsinterpreterende beleidsregel

Staats- en bestuursrecht OmgevingsrechtRuimtelijke-ordeningsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie