De persoon in het recht


De persoon in het recht is primair bedoeld voor eerstejaars rechtenstudenten en voor anderen die op een inleidend niveau van het persoonsbegrip kennis willen nemen. De persoon, ook wel het rechtssubject genoemd, neemt een centrale plaats in binnen de rechtsorde.

Enkele algemene kenmerken van het persoonsbegrip worden besproken en daarbij de verhouding tussen het normbegrip en het persoonsbegrip. Vervolgens komt aan de orde welke persoonstypen het Nederlandse recht kent. De natuurlijke persoon en de rechtspersoon worden behandeld en ook wordt stilgestaan bij enkele andere personen zoals bestuursorganen. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de rechten van personen, aan de hand van een beschrijving van het juridisch begrip subjectief recht. Daarbij wordt ingegaan op de kritiek die subjectief recht als een uiting van individualisme beschouwt.

Tenslotte wordt in deze uitgave in de Ars Aequi Encyclopedie van de Rechtswetenschapreeks de vraag besproken of het pleidooi voor rechten van dieren, het milieu en de natuur dat de laatste decennia nogal eens wordt gehouden, impliceert dat het persoonsbegrip zou moeten worden veranderd en welke problemen kan geven.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): R.J.B. Bergamin

1e druk 2000

Verschijningsdatum: 01-08-2000

ISBN: 9789069163482

Pagina's: 80

persoon persoonsbegrip rechtssubject

Metajuridica InleidingRechtstheorie

Alle uitgaven Encyclopedie van de rechtswetenschap

 24,50