De notaris in appel


Het boek dat niet mag ontbreken op notariskantoren en bij tuchtcolleges.

Vrije mededinging en marktwerking in het notariaat.
Hervinden van evenwicht tussen in normen verborgen waarden van het beroep en eisen van een succesvolle bedrijfsvoering.
Spanning tussen geheimhoudingsplicht en noodzakelijk effectief toezicht.
Toezicht, te veel en te weinig tegelijk.
Tegengaan van misbruik van notariële dienstverlening voor witwassen en terrorismefinanciering.

Dit en meer kenmerkt de laatste circa twintig jaar notariële tuchtrechtspraak in laatste instantie van het Gerechtshof te Amsterdam. De auteur, voormalig president van het Hof en voorzitter van de appelkamer voor het notariaat, belicht deze rechtspraak. Hij ziet deze als spiegel van het notariaat in verandering en bron van ontwikkeling van het tuchtrecht. Hij plaatst een en ander in de zich wijzigende maatschappelijke en politieke context en waagt een blik in de nabije toekomst van de regelgeving.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): H.F. van den Haak

1e druk 2009

Verschijningsdatum: 26-11-2009

ISBN: 9789069167039

Pagina's: 476

geheimhoudingsplicht notariaat notaris tuchtrecht

Notarieel recht Overige Rechterlijke organisatieStrafrecht en criminologie Tuchtrecht

Alle uitgaven Prinsengrachtreeks

 44,50