De lotgevallen en dilemma’s van het Hof Amsterdam tijdens de bezetting

doorgaan of stoppen in het kielzog van de Hoge Raad


Het onderhavige boekje is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel is gewijd aan de vraag waarom de rechters, in het bijzonder de raadsheren in de Hoge Raad, doorgingen met rechtspreken tijdens de bezetting. Een belangrijke verklaring schuilt in de toenmalige rechtsstatelijke opvatting over de verhouding tussen rechtspraak en politiek. De president van het Amsterdamse Hof, H. Fruin, een fanatiek NSB’er had een geheel andere visie.
De confrontatie tussen de beide opvattingen geeft inzicht in het waarom van de lijdelijke opstelling van de Hoge Raad en andere rechters gedurende de Tweede Wereldoorlog. Daarna volgt de behandeling van een aantal andere verklaringen.
Het tweede gedeelte van het boek is gewijd aan de lotgevallen van het Hof Amsterdam tijdens de oorlog. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor het overleg van de Amsterdamse raadsheren over het bepalen van hun houding na de aanslag op de Amsterdamse procureur-generaal Feitsma, een NSB’er. De hoofdrol is weggelegd voor raadsheer J. Verdam.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): C.J.H. Jansen

Verschijningsdatum: 12-01-2014

ISBN: 9789069166247

Pagina's: 38

rechtspraak Tweede Wereldoorlog toetsingsarrest

Algemeen juridisch Metajuridica RechtsgeschiedenisOverige Rechterlijke organisatie

Alle uitgaven Prinsengrachtreeks

 15,00