De Hoge Raad en de twee-wegenleer


De overheid mag ter behartiging van het algemeen belang in principe twee wegen bewandelen: de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke. Dat is in de kern de tweewegenleer die in dit Ars Aequi Privaatrecht cahier centraal staat. De nadruk wordt gelegd op een bespreking van de twee-wegenleerjurisprudentie van de Hoge Raad. In verband daarmee wordt aandacht besteed aan andere relevante jurisprudentie, wetgeving en literatuur.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): W.J.J. Beurskens

1e druk 1997

Verschijningsdatum: 01-01-1997

ISBN: 9789069162607

Pagina's: 80

doorkruisingsleer gemengde rechtsleer twee-wegenleer

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Privaatrecht

 27,50