De Europese staatssteunregels 2020

Een handreiking voor het (praktische) gebruik van de staatssteunregels voor nationaal beleid


Actuele selectie van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van het EU-staatssteunrecht zoals deze geldt op 1 oktober 2019.
Deze wetseditie is meer dan een compilatie van staatssteunregels. De inleiding geeft overheden, volkshuisvesters en marktpartijen structuur en kan worden gebruikt als leidraad voor toepassing van de staatssteunregels.

Om de beleidskansen van de Europese staatssteunregels optimaal te benutten moeten overheden bij het uitwerken van financiële transacties met of ten behoeve van ondernemingen, zoals subsidie­veror­deningen, achtereenvolgens de volgende vragen beantwoorden:
1.    Wat is staatssteun?
2.    Kan voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun?
3.    Kan voorkomen worden dat staatssteun moet worden aangemeld?
4.    Hoe kan een voorspoedige goedkeuring door de Commissie worden bereikt?

Aan de hand van deze vragen zijn de Europese staatssteunregels op basis van art. 107 VWEU in deze bundel ingedeeld, zodat overheden duidelijk kunnen zien naar welke regels zij bij de beantwoording van de vraag moeten kijken. Deze gewone staatssteunregels worden in dit boek duidelijk onderscheiden van de staatssteunregels voor DAEB. Voor landbouwsteun en vervoersteun gelden ook afzonderlijke regels. Omdat overheden bij het maken van steunmaatregelen vaak te maken kunnen hebben met een combinatie van gewone steun en landbouwsteun, zijn de vrijstellingsverordeningen en de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden niet gescheiden opgenomen. Dat is wel het geval met de staatssteunregels voor vervoer.

In 2017 heeft de Commissie een belangrijke wijziging (lees: verruiming) doorgevoerd voor de Algemene groepsvrijstellingsverordening (‘Wijzigingsverordening’), die ook kan doorwerken naar de Vrijstellingsverordening 702/2014 voor steun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden. Voornoemde Wijzigingsverordening van de AGVV is in deze bundel opgenomen en heeft betrekking op steun voor haven- en luchthaveninfrastructuur, aanmeldingsdrempels voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed en voor steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur, en regelingen inzake regionale exploitatiesteun voor ultra­perifere gebieden. Ook is in deze Wijzigingsverordening een nieuwe berekeningswijze voorgesteld voor de zogeheten ‘in aanmerking komende kosten’ (de kosten die voor AGVV-steun in aanmerking komen). In verband met de sociale markteconomie van Europa 2020 is er contact geweest met DG Concurrentie om de mogelijkheden van sociale steun in de AGV te verruimen. De AGV is op dit terrein (nog) niet veranderd en een aanpassing valt in de komende periode ook niet te verwachten.

Deze nieuwe wetseditie voorziet in de aanhoudende behoefte van overheden, volkshuisvesters en marktpartijen om een geactualiseerd en gebundeld overzicht te hebben van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van het EU-staatssteunrecht.

Bekijk inhoudsopgave


 52,50