Burgerlijk Wetboek 2022-2023


De actuele wettekst van het Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel) opgenomen zoals deze op 1 juli 2022 luidt.
Als ook een aantal ontwerpteksten die ofwel naar verwachting in de loop van het academisch jaar zullen worden ingevoerd, ofwel reeds in het onderwijs worden gebruikt. Laatstgenoemde teksten zijn nog niet van kracht geworden en zijn daarom cursief gezet.

Speciaal voor het onderwijs zijn de artikelen 21, 22 en 22bis van de Invorderingswet (na art. 3:282), artikel 185 Wegenverkeerswet (na art. 6:184), de artikelen 101 en 102 VwEU (na art. 6:193k), de artikelen V en VI van de Wet van 3 juli 1996 houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Ambtenarenwet in verband met het verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur (na art. 7:648), de artikelen 15 tot en met 34 WvK (na art. 7A:1688), de bepalingen betreffende de wettelijke gemeenschap van goederen in titels 1.7 en 1.8 van voor 1 januari 2018 en de bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels in titel 10.3 van voor 29 januari 2019 opgenomen.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van trefwoorden. Bovendien zijn verwijzingen naar andere relevante artikelen opgenomen in de verwijzingentabel achterin deze uitgave. Voor degenen die de invoering van het nieuwe BW in 1992 niet of niet bewust hebben meegemaakt zijn in de eveneens achterin opgenomen transponeringstabel de ontwerpnummers opgenomen die onontbeerlijk zijn bij de raadpleging van de parlementaire geschiedenis.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): R.J.Q. Klomp, C. Mak (red.)

31e druk 2022

Verschijningsdatum: 25-8-2022

Let op: deze titel is nog in realisatie en zal na 25-8-2022 zo spoedig mogelijk verzonden worden.

ISBN: 9789493199668

Pagina's: 1024

Boek 1 tm 10 BW Burgerlijk Wetboek BW Franchisewet ontwerptekst Burgerlijk Wetboek overgangswet Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten transponeringstabel wettekst Burgerlijk Wetboek wettenbundel Burgerlijk Wetboek

Burgerlijk recht

Alle uitgaven Wetsedities

 39,50

Beschikbaar via nabestelling