Burgerlijk Wetboek 2020-2021


In deze editie van het Burgerlijk Wetboek 2020/2021 is de actuele wettekst van het Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel) opgenomen zoals deze op 1 juli 2020 luidt.

Inclusief Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten, Franchisewet.

 

In het Burgerlijk Wetboek zijn tevens de artikelen 21, 22 en 22bis van de Invorderingswet (na art. 3:282), artikel 185 Wegenverkeerswet (na art. 6:184), de artikelen 101 en 102 VwEU (na art. 6:193k), art. V en VI van de Wet van 3 juli 1996 houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Ambtenarenwet in verband met het verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur (na art. 7:648) en de artikelen 15 tot en met 34 WvK (na art. 7A:1688) opgenomen.

Tevens zijn opgenomen een aantal ontwerpteksten die ofwel naar verwachting in de loop van het academisch jaar zullen worden ingevoerd, ofwel reeds in het onderwijs worden gebruikt. Laatstgenoemde teksten zijn nog niet van kracht geworden en zijn daarom cursief gezet.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoorden- en verwijzingsregister.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): R.J.Q. Klomp, C. Mak (red.)

29e druk 2020

Verschijningsdatum: 14-8-2020

Let op: deze titel is nog in realisatie en zal na 14-8-2020 zo spoedig mogelijk verzonden worden.

ISBN: 9789493199019

Pagina's: 1006

Boek 1 tm 10 BW Burgerlijk Wetboek BW Franchisewet ontwerptekst Burgerlijk Wetboek overgangswet Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten transponeringstabel wettekst Burgerlijk Wetboek wettenbundel Burgerlijk Wetboek

Burgerlijk recht

Alle uitgaven Wetsedities

 29,50

Beschikbaar via nabestelling