Burgerlijk Wetboek 2018-2019


De actuele tekst van het volledige Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel).

Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2018.

Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): R.J.Q. Klomp, C. Mak (red.)

27e druk 2018

Verschijningsdatum: 30-8-2018

ISBN: 9789492766250

Pagina's: 1008

Burgerlijk recht

Alle uitgaven Wetsedities

 27,00