Burgerlijk recht 2018-2019


Deze wetseditie bevat een selectie wetgeving speciaal samengesteld voor het civielrechtelijk onderwijs:

  • Burgerlijk Wetboek (volledig), overgangswet en transponeringstabel
  • Grondwet, Hoofdstuk 1
  • Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (volledig)
  • Faillissementswet (volledig)
  • Wetboek van Koophandel, Boek 1
  • Kadasterwet, Hoofdstuk 2

Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2018. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): J.B. Spath (eindred)

14e druk 2018

Verschijningsdatum: 30-8-2018

ISBN: 9789492766267

Pagina's: 1410

Burgerlijk recht

Alle uitgaven Wetsedities

 31,50