Burgerlijk procesrecht 2020-2021


Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 april 2020.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Gekozen is voor opname van die teksten die in de praktijk en met name ook in het onderwijs worden gebruikt. In de eerste plaats zijn dit natuurlijk het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie. Daarnaast zijn onder andere de EEX-verordening (ofwel Brussel I-bis), de Faillissementswet, titels 10 en 11 van Boek 3 BW, de Algemene termijnenwet, de Advocatenwet en een aantal uitvoeringsregelingen opgenomen. Ook zijn, in het bijzonder ten behoeve van de praktijk, de Wet griffierechten burgerlijke zaken, de Wet op de rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand, het Liquidatietarief en de  Gerechtsdeurwaarderswet in deze bundel te vinden. Bovendien zijn de meest recente versies van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken opgenomen: zowel de versie geldend voor zaken die zijn betekend vóór 1 oktober 2019 als de versie voor zaken die zijn betekend vanaf 1 oktober 2019. Waar nodig zijn de bedragen naar aanleiding van nieuwe regelgeving aangepast. Uiteraard werden verwijzingen naar verworpen of ingetrokken wetsvoorstellen geschrapt. Voor de goede orde zij vermeld dat de Brussel I (EEX) verordening niet meer is opgenomen. Als Bijlage III bij de Brussel I-bis verordening is een concordantietabel afgedrukt, die duidelijk maakt dat veel bepalingen zijn gehandhaafd en slechts een ander artikelnummer hebben gekregen.

Bekijk inhoudsopgave


 39,50