Burgerlijk Procesrecht 2018-2019


Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 maart 2018. Inclusief de gefaseerd inwerking tredende KEI-wetgeving.

Door de gefaseerde inwerkingtreding van de KEI-wetgeving bestaat er vooralsnog geen uniforme, voor geheel Nederland geldende wetgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht. Advocaten bij de Hoge Raad en degenen die procederen in de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland hebben te maken met bijvoorbeeld een Wetboek van burgerlijke rechtsvordering dat is aangepast aan hetgeen is opgenomen in de Staatsbladen 2016, 288 e.v. In deze pocket is de KEI-wetgeving cursief opgenomen met de vermelding [Stb. 2016, xxx].

Om misverstanden te voorkomen hebben we ervoor gekozen om niet alle KEI-wetgeving in één bestand op te nemen. Gekozen is voor een basistekst die geldt voor alle arrondissementen behalve Gelderland en Midden-Nederland. Met * is aangegeven welke bepalingen c.q. artikelleden vanaf 1 september 2017 op grond van Stb. 2016, 288 en Stb. 2017, 174 specifiek gelden voor procedures bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Daarnaast is apart een versie opgenomen die vanaf 1 maart 2017 geldt voor procedures bij de Hoge Raad. Daarin zijn afwijkende bepalingen opgenomen. Ook zijn vervallen bepalingen vermeld.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): A.W. Jongbloed, C.H. van Rhee (red.)

24e druk 2018

Verschijningsdatum: 1-5-2018

ISBN: 9789492766212

Pagina's: 946

burgerlijk procesrecht KEI KEI-wetgeving Kwaliteit en Innovatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 39,50