Breed burgerlijk recht


Over het samenspel van intellectuele-eigendomswetgeving en het BW, in het bijzonder bij de goederenrechtelijke duiding van ‘opeising’ van octrooien.

Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen op donderdag 22 mei 2014 door mr J.B. Spath.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): J.B. Spath

1e druk 2015

Verschijningsdatum: 02-10-2015

ISBN: 9789069166834

Pagina's: 64

BW intellectuele eigendom octrooirecht opeising octrooien

Burgerlijk recht GoederenrechtSociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Alle uitgaven Diversen

 18,50