Auteursrecht 2017-2018


Deze wettenbundel bevat de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het auteursrecht zoals deze geldt op 1 september 2017.
Dit recht wordt beheerst door zowel nationale als internationale rechtsbronnen. Onder zulke bronnen vallen onder meer de internationale verdragen, waarvan de Berner Conventie een belangrijke exponent is. Deze verdragen bevatten belangrijke regels die zijn terug te vinden in de Nederlandse auteurswet. Het Nederlandse auteursrecht wordt eveneens sterk beïnvloed door de regelgeving van de Europese wetgever. Het zal daarom niet verwonderen dat in deze bundel een prominente plek is ingeruimd voor internationale rechtsbronnen.
De bundel is voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave, waarbij de opgenomen regelgeving is opgedeeld in een algemeen deel en een bijzonder deel. In het algemene deel is wet- en regelgeving te vinden welke, hoewel niet specifiek gericht op het auteursrecht, van invloed is op het rechtsgebied. Het bijzondere deel omvat specifieke regelingen voor het auteursrecht, onderverdeeld in een internationaal, Europees en nationaal niveau. Daarbij is eveneens toekomstige regelgeving opgenomen, waaronder het voorstel voor een Richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (COM(2016)593).

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): P. Teunissen (red.)

1e druk 2017

Verschijningsdatum: 14-12-2017

ISBN: 9789492766021

Pagina's: 434

auteursrecht intellectuele eigendomsrecht

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 34,50