Artikel 12 Sv


Artikel 12 Sv. is een vreemde eend in de bijt. Met een eenvoudig briefje kunnen burgers bij de gerechtshoven klagen over de beslissing van een officier van justitie om een strafbaar feit niet (verder) te vervolgen. Bij toewijzing van het beklag moet het Openbaar Ministerie tegen wil en dank de zaak voor de strafrechter te brengen. Staatsrechtelijk is dat, minst genomen, een bijzondere figuur.

Hoe moet de beslissing van de officier van justitie worden getoetst? En wat is de rol van de advocaten-generaal, de vertegenwoordigers van het O.M. bij de hoven, die het best oneens kunnen zijn met de beslissing van de officier van justitie? En hoe verloopt de beklagprocedure in de praktijk?

Dit boekje, geschreven door leden van het Amsterdamse gerechtshof en een aan het ressortsparket Amsterdam verbonden advocaat-generaal, probeert op deze vragen een antwoord te geven.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): S.J.A.M. van Gend, G.J. Visser (red.)

1e druk 2004

Verschijningsdatum: 01-01-2004

ISBN: 9789069165363

Pagina's: 173

12 Sv

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Alle uitgaven Prinsengrachtreeks

 27,50