Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering


Met ingang van 1 april 1988 kent het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het exhibitie-artikel 843a. Een dergelijk artikel stond voor die datum in het Burgerlijk Wetboek maar leidde een kwijnend bestaan. De verplaatsing naar het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 1988 maakte hier geen einde aan. De tekst van artikel 843a Rv werd bij de op 1 januari 2002 in werking getreden herziening van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering licht herzien en het tot toen bijna verwaarloosde artikel staat sindsdien sterk in de schijnwerpers.

Met dit Ars Aequi Privaatrecht cahier wordt beoogd om inzage te geven in de achtergrond van deze belangstelling waarbij ook een blik wordt geworpen op het materiële recht en op de historie van dit artikel 843a Rv. Verder wordt, vooral aan de hand van jurisprudentie, het artikel inhoudelijk besproken en ontleed, zodat dit cahier ook een handvat kan zijn voor de praktijk van alle dag.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): J.R. Sijmonsma

1e druk 2007

Verschijningsdatum: 11-04-2007

ISBN: 9789069168418

Pagina's: 78

843a Rv bewijsbeslag exhibitie gewichtige redenen inzagerecht recht op informatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Privaatrecht

 27,50