Arbeidsrecht geschetst


Deze uitgave in de Ars Aequi Geschetstreeks biedt een weergave van het arbeidsrecht aan de hand van schema’s. Alle aspecten van het individueel arbeidsrecht komen aan bod, van het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het recht op loon, bijzondere bepalingen zoals het concurrentiebeding en het CAO-recht tot het ontslag en de werkloosheidsuitkeringen.

De auteur is twintig jaar advocaat geweest en tegenwoordig raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam en hoogleraar arbeidsrecht. Hij behandelt de stof met het oog op de studie, maar ook vanuit de achtergrond van de praktijk. Het boek kan daarmee een eerste kennismaking tot het arbeidsrecht vormen, en een aanvulling blijven op de omvangrijkere handboeken.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): G.C. Boot

2e druk 2016

Verschijningsdatum: 12-08-2016

ISBN: 9789069167978

Pagina's: 146

arbeidsovereenkomst arbeidsrecht bijzondere bepalingen cao-recht concurrentiebeding ontslag recht op loon werkeloosheidsuitkering

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Alle uitgaven Geschetst