Arbeidsovereenkomst 2022

en aanverwante regelgeving


Deze wetseditie bevat de meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsovereenkomst. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2022.

Met (selecties uit):

met (selecties uit):
Burgerlijk Wetboek, Boek 7 Bijzondere overeenkomsten, Titel 10 Arbeidsovereenkomst
Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
Ontslagregeling
Regeling UWV ontslagprocedure
Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding
Regeling looncomponenten en arbeidsduur
Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding
Besluit overgangsrecht transitievergoeding
Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Ambtenarenwet

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): Ars Aequi Libri (red.)

5e druk 2022

Verschijningsdatum: 4-1-2022

ISBN: 9789493199507

Pagina's: 100

aanzegtermijn arbeidsovereenkomst ontslag ontslagregeling transitievergoeding UWV ontslagprocedure wettekst wettenbundel

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 19,50