Algemene wet bestuursrecht 2022-2023

en aanverwante regelgeving


Deze wetseditie bevat de wettekst van de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante aanverwante regelgeving en lagere regelgeving. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2022.

Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): F.G. van Dam, A. Meijer (red.)

30e druk 2022

Verschijningsdatum: 22-8-2022

Let op: deze titel is nog in realisatie en zal na 22-8-2022 zo spoedig mogelijk verzonden worden.

ISBN: 9789493199682

Pagina's: 250

Algemene termijnenwet Awb Wet Nationale ombudsman Wet open overheid Wet openbaarheid van bestuur Wettekst Algemene wet bestuursrecht Wettekst awb Wettenbundel algemene wet bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht BestuursprocesrechtBestuursrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 39,50

Beschikbaar via nabestelling