Algemene wet bestuursrecht 2020-2021

en aanverwante regelgeving


De nieuwe 29ste druk Algemene wet bestuursrecht 2021-2022 verschijnt 18 augustus 2021.

 

Deze wetseditie bevat de wettekst van de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante aanverwante regelgeving en lagere regelgeving. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2020.

Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


 29,50