Algemene wet bestuursrecht 2020-2021

en aanverwante regelgeving


Deze wetseditie bevat de wettekst van de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante aanverwante regelgeving en lagere regelgeving. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2020.

Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): F.G. van Dam, A. Meijer (red.)

28e druk 2020

Verschijningsdatum: 28-8-2020

Let op: deze titel is nog in realisatie en zal na 28-8-2020 zo spoedig mogelijk verzonden worden.

ISBN: 9789493199033

Pagina's: 212

Algemene termijnenwet Awb Wet Nationale ombudsman Wet open overheid Wet openbaarheid van bestuur Wettekst Algemene wet bestuursrecht Wettekst awb Wettenbundel algemene wet bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht BestuursprocesrechtBestuursrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 29,50

Beschikbaar via nabestelling