Algemene wet bestuursrecht 2018-2019

en aanverwante regelgeving


Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante aanverwante regelgeving en lagere regelgeving. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2018.

Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): F.G. van Dam, A. Meijer (red.)

26e druk 2018

Verschijningsdatum: 3-9-2018

ISBN: 9789492766274

Pagina's: 210

Staats- en bestuursrecht BestuursprocesrechtBestuursrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 21,50