Aanbestedingsrecht 2020-2022


Deze wetseditie bevat de belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Teksten zoals deze gelden op 1 april 2020.

Inclusief:

  • Mededeling van de commissie Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid-19-crisis veroorzaakte noodsituatie (2020/C 108 I/01)
  • Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de regels inzake overheidsopdrachten in verband met de huidige asielcrisis

Er is ook een Studenteneditie Aanbestedingsrecht 2020-2022 beschikbaar.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema (red.)

5e druk 2020

Verschijningsdatum: 4-5-2020

ISBN: 9789492766960

Pagina's: 1320

aanbesteding aanbestedingsrecht Europees aanbestedingsrecht overheidsopdrachten wettekst wettenbundel

Sociaal-economisch recht Aanbestedingsrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 79,50