AA luistert Ons goed recht

class=De rol van de rechter

Jerfi Uzman, Hoogleraar Staatsrecht aan de Universiteit van Utrecht, vertelt over de rol van de rechter.


Waar komt het debat over ‘dikastocratie’ vandaan en is het goed dat we deze discussie voeren?

We spreken over de political question-doctrine en of die van nut kan zijn bij het afbakenen van de ruimte voor recht en politiek. Is dat überhaupt mogelijk in zaken over grondrechten?

Ook de toename van algemeen belangacties en veranderde opvattingen over wat een wetgevingsbevel is (en wat niet), komen aan bod.

En hoe zit het met de dialoog tussen wetgever en rechter, verlangt die niet ook een betere motivering van de rechter?