MOOC Mensenrechten

MOOC door prof.dr. Janneke Gerards, Prof. dr. Antoine Buyse en promovendus Claire Loven

Human Rights for Open Societies
Een van de meest toonaangevende cursussen over ras, ongelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Een introductie op één van ’s werelds meest ingewikkelde mensenrechtensystemen: het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.