Kennisclip Handhaving coronamaatregelen

1 college door prof.dr. Marc Hertogh

De handhaving van de coronamaatregelen vanuit een burgerperspectief
De overheid kondigt maatregelen af waarbij twee aannames dominant zijn. Het gedrag van burgers wordt met boetes beïnvloed en hoe hoger de boete, hoe meer afschrikwekkende werking. Alle burgers zijn gelijk. Hertogh laat zien dat beide aannames onjuist zijn.