Banner Hoffelijk Juridisch
Banner VU Law Academy
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht
Banner CPO
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner VU Law Academy
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht
Banner CPO

Fake News

Kennisclip door mr. Joris van Laarhoven

De verhouding tussen Fake News en de democratische rechtsstaat
Wat zijn de effecten of mogelijke effecten van Fake News op de democratische rechtsstaat? Is er iets te doen tegen Fake News door middel van wetgeving? Of kun je het recht beter niet gebruiken in de strijd tegen Fake News?

Aansprakelijkheid in coronatijd

Gesprek met mr.drs. Daniël Stein en filosoof Fleur Jongepier

Aansprakelijk zijn in coronatijd
Wie is aansprakelijk als de samenleving op slot gaat vanwege een bedreiging van de volksgezondheid? En wat moeten we vinden van het beroep dat wordt gedaan op onze solidariteit?

Politiegeweld in de VS en in Nederland

Mr.dr. Joep Lindeman en mr. Thijs Jeursen in gesprek over politiegeweld in de VS en in Nederland

Politiegeweld in de VS en in Nederland
Naar aanleiding van aanhoudende protesten tegen institutioneel racisme bespreken zij de rol van politie vanuit strafrechtelijke en criminologisch oogpunt.

Handhaving coronamaatregelen

1 college door prof.dr. Marc Hertogh

De handhaving van de coronamaatregelen vanuit een burgerperspectief
De overheid kondigt maatregelen af waarbij twee aannames dominant zijn. Het gedrag van burgers wordt met boetes beïnvloed en hoe hoger de boete, hoe meer afschrikwekkende werking. Alle burgers zijn gelijk. Hertogh laat zien dat beide aannames onjuist zijn.

Kennisclips Rechtsgeleerdheid

5 colleges door Ars Aequi annotator prof.mr. Roel Schutgens

De Ars Aequi annotaties van Roel Schutgens vind je hier.

Hoe werd er recht gesproken voordat er rechters waren?

Bekijk meer Rechtsgeleerdheid clips>>

Hoe kan iemand na een bekentenis van seksueel misbruik toch vrijuit gaan?
Goede advocaten vinden af en toe mazen in de wet die kunnen zorgen voor een opzienbarende uitspraak van de rechter. Soms kan zelfs één woord het verschil maken tussen straf en vrijuit gaan. Prof.mr. Roel Schutgens behandelt in dit college een geruchtmakende zaak uit het verleden.

Wat kan een rechter doen tegen vrijgezelle vastgoedondernemers die een maas in de wet vinden?
Sommige mensen verzinnen allerlei creatieve oplossingen om onder het betalen van belasting uit te komen. Van verhuizen naar een belastingparadijs tot advies inwinnen bij een slimme belastingadviseur. Soms heeft dit de meest bizarre, maar rechtsgeldige constructies tot gevolg. Hoe kan een rechter er in zo’n geval voor zorgen dat de fiscus niet achter het net vist?

Wanneer mag een rechter de wet negeren?
Wat als een strafrechter een moordenaar veroordeelt, maar niet kan voorkomen dat de erfenis van het slachtoffer toch naar de moordenaar gaat? Soms kan dan het privaatrecht nog uitkomst bieden. Anders dan de strafrechter kan de burgerlijke rechter ook betekenis hechten aan het ongeschreven recht, de zogenoemde maatschappelijke betamelijkheid. Prof.mr. Roel Schutgens laat in dit college zien hoe het geld via deze constructie alsnog bij de rechtmatige erfgenamen terecht komt.

Zijn Europese rechters de baas over Nederlandse rechters?
Je kunt in Nederland procederen tot aan de Hoge Raad. Maar wat nu als je ook daar geen gelijk krijgt? In zo’n geval heb je nog de mogelijkheid om je te richten tot een internationaal gerechtshof. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is zo’n voorbeeld. Wat voor zaken komen hier aan bod en staat dit gerechtshof boven onze eigen rechtbank?


MOOC Mensenrechten

MOOC door prof.dr. Janneke Gerards, Prof. dr. Antoine Buyse en promovendus Claire Loven

Human Rights for Open Societies
Een van de meest toonaangevende cursussen over ras, ongelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Een introductie op één van ’s werelds meest ingewikkelde mensenrechtensystemen: het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Kennisclips Juridische vaardigheden

1 college Argumentatie en 1 college Arrest lezen

Argumentatie
Wat is een overtuigende argumentatie en hoe bouw je een goede argumentatie op?

Bekijk Arrest lezen>>


Arrest lezen
In deze kennisclip wordt aan de hand van een praktisch voorbeeld stap voor stap uitgelegd hoe je het lezen van een arrest aanpakt.

Kennisclips Intellectuele eigendom

10 colleges door Ars Aequi annotator prof.mr. Dirk Visser.

De Ars Aequi annotaties van Dirk Visser vind je hier.

Handelsnaam

Bekijk meer Intellectuele eigendom clips>>

Merkinschrijving

Merkinbreuk

Modellenrecht

Auteursrechtelijk werk

Muziekauteursrecht

Octrooi inschrijving

Uitleg van een octrooi

Onstoffelijkheid

Slaafse nabootsing

Kennisclips Scripties en andere juridische teksten

7 colleges over de onderzoeksvraag, structuur, bronnen, citeren, taal en stijl

Onderzoeksvraag en Methodologie
In deze kennisclip wordt ingegaan op het formuleren van een goede onderzoeksvraag en het kiezen van de juiste onderzoeksmethode.


Bekijk meer Scriptie clips>>

Structuur
In deze kennisclip wordt uitgelegd hoe je een basisstructuur aanbrengt in een tekst en hoe je een schrijfplan opstelt.

Juridische bronnen en zoekstrategie
Welke juridische bronnen bestaan er en welke zoekstrategie kun je gebruiken bij literatuuronderzoek?

Juridische bronnen zoeken in de praktijk
In deze kennisclip wordt het zoeken naar verschillende juridische bronnen stap voor stap uitgelegd.

Bronvermelding
In deze kennisclip wordt stap voor stap uitgelegd hoe je volgens de klassiek-juridische verwijsmethode naar verschillende juridische bronnen kunt verwijzen.

Citeren, parafraseren en plagiaat
Wanneer citeer je een tekst en wanneer parafraseer je een tekst? En wat is plagiaat en hoe voorkom je dat je plagiaat pleegt?

Taal en Stijl
In deze kennisclip komen de acht meest voorkomende taal- en stijlfouten in juridisch-wetenschappelijke teksten van studenten aan de orde.


Kennisclip Strafrecht

1 college door mr.dr. Sven Brinkhoff

Waarom onderhandelt Nederland met grote criminelen?
Is het wel verantwoord om deze misdadigers te belonen terwijl ze zelf vaak grote delicten hebben gepleegd. Sven Brinkhoff vertelt in dit college hoe het Nederlandse Strafrecht omtrent kroongetuigen in elkaar zit en welke bezwaren hieraan kleven.

Kennisclips Arbeidsrecht

5 colleges door prof.dr. Stefan Sagel

Kun je ontslagen worden voor het eten van een handje pinda’s?
Twee mensen werken bij de KLM. Beiden stelen een zakje nootjes. De een wordt wel ontslagen, de ander niet. Hoe en waarom dat wel of niet terecht is, dat legt Stefan Sagel uit in dit college.

Bekijk meer Arbeidsrecht clips>>

Kun je je baas ongestraft uitschelden op Facebook?
En mag je in je vrije tijd drugs gebruiken als je bij een hotel werkt? Dit soort zaken zijn in de wet vastgelegd, prof. dr. Stefan Sagel legt uit dat het antwoord niet zo vanzelfsprekend is als je denkt.

Mag je baas zomaar je salaris verlagen?
En welke aspecten van zo’n beslissing van het management tellen voor het recht mee? Prof.dr. Stefan Sagel vertelt daarover in dit college.

Wanneer mag je staken?
Wanneer wel en wanneer niet? Daarover vertelt prof.dr. Stefan Sagel in dit college.

Waarom mag je niet zomaar voor de concurrent gaan werken?
Waarom heeft de wet eigenlijk iets te zeggen over het eventuele bedrijf waar jij wel of niet kan werken? En wat zijn de valkuilen op dit gebied? Bekijk dit college van prof.dr. Stefan Sagel en je weet het.

Kennisclips Recht & religie

5 colleges door prof.dr. Paul Cliteur

Zijn religieuze moorden te wijten aan de religie of aan de moordenaar?
Hoe kon een man van Joodse afkomst een Joods politiek leider vermoorden? Paul Cliteur vertelt in dit college hoe dat precies zit.

Bekijk meer Recht & religie clips>>

 

Waarom pleegden de taliban een aanslag op een 15-jarig meisje?
De 15-jarige Malala Yousafzai werd in 2012 door een lid van de Pakistaanse Taliban door het hoofd geschoten. Ze was onderweg naar school. In dit college legt Paul Cliteur uit waarom de Taliban deze actie tegen een jong en onschuldig meisje compleet gerechtvaardigd achtten.

Waarom is de Nederlandse regering bang voor kritiek uit dubieuze dictaturen?
Paul Cliteur laat in dit college zien hoe tv-persoonlijkheid Rudi Carell met een parodie op de Iraanse leider voor grote opschudding zorgde.

Hoe kan een overheid het best omgaan met de religies van het volk?
Hoe zorg je ervoor dat religieus geweld geen kans heeft in een maatschappij? Moet je als overheid zorgen dat er een plek is voor alle godsdiensten? Of moet je gelovigen het juist lekker zelf uit laten zoeken? In dit college bespreekt Paul Cliteur alle mogelijke manieren en licht hij toe wat zijn ideale staatsmodel zou zijn.

Mag je iemand offeren of besnijden als dat moet van je godsdienst?
Bij het besnijden van minderjarigen zijn twee tegenstrijdige rechtsbeginselen in het geding. Enerzijds mogen ouders hun kinderen niet laten besnijden. Anderzijds mag een staat een religieuze gemotiveerde besnijdenis niet verbieden. Paul Cliteur licht het juridische dilemma in dit college toe.

Kennisclips Criminologie

5 colleges door prof.dr. Jan van Dijk

Waarom houden Nederlanders meer van daders dan van slachtoffers?
Toen Natascha Kampusch besloot in ruil voor geld haar verhaal te doen op de Oostenrijkse televisie was er onbegrip en verontwaardiging. Professor Van Dijk vertelt in dit college waarom mensen het slecht kunnen rijmen als een slachtoffer zich onafhankelijk en sterk opstelt.

Bekijk meer Criminologie clips>>

Waarom willen slachtoffers een dader in de ogen kunnen kijken?
Jan van Dijk stond aan de wieg van Slachtofferhulp Nederland en zet zich nog steeds in voor een betere positie van het slachtoffer.

Hoe groot is de kans dat jij slachtoffer wordt van criminelen?
Uit slachtofferenquêtes blijkt namelijk dat als je eenmaal slachtoffer bent geweest van een misdaad, de kans stijgt dat je nogmaals ten prooi valt aan criminelen. Maar gelukkig weet Jan van Dijk hoe je deze kans zo klein mogelijk houdt.

Hoe komt het dat criminaliteit de laatste tijd enorm daalt?
Vanaf de jaren 90 is het aantal misdrijven enorm gedaald. Maar wie was er eigenlijk verantwoordelijk voor deze daling? Tal van claims volgde. Volgens burgemeester Guiliani lag het aan zijn zero-tolerance beleid. Er waren onderzoekers die zeiden dat het te maken zou hebben met de hoeveelheid lood in ons kraanwater. En een enkeling claimde zelfs dat het een gevolg zou zijn van het legaliseren van abortus. Jan van Dijk onthult in zijn college aan wie we de daling echt te danken hebben.

Hoe kan een overheid een land aantoonbaar veiliger maken?
Nederland is één van de landen met de best beveiligde huizen. Dat hebben we deels te danken aan onze overheid. Als je in ons land een huis bouwt, dan moeten de deuren voorzien zijn van sloten met een politiekeurmerk. Dat helpt inbraak voorkomen, dat zien we terug in de cijfers. In landen met weinig inbraakbeveiliging wordt veel meer ingebroken. Maar gaat dit principe ook op voor geweldsmisdrijven zoals moord? Welke maatregelen dragen bij aan het verlagen van het aantal moorden?

Kennisclips Rechtsgeleerdheid

5 colleges door prof.dr. Edgar du Perron

Hoe kan je iemand anders laten betalen voor jouw schade?
Stel je voor: je rijdt een illegaal aan. Hij heeft veel schade. Moet je dan betalen? Want eigenlijk had hij helemaal niet op die plek mogen zijn. Edgar du Perron neemt zijn publiek mee langs allerlei bijzondere rechtszaken.

Bekijk meer Rechtsgeleerdheid clips>>

Waarom mag je iemand op een voetbalveld harder trappen dan op straat?
Waar ligt de grens? Als je als amateurvoetballer gescheurde enkelbanden oploopt krijg je meestal niets. Waarom niet? En hoe zit dat als toeschouwer bent bij een honkbalwedstrijd en een honkbal in je gezicht krijgt? Edgar du Perron legt het uit.

Wat is het grote gevaar van waarschuwingsbordjes?
Iedereen kent ze wel: de bizarre waarschuwingsteksten bij consumentenproducten en rare bordjes bij gevaarlijke situaties. Edgar du Perron verzamelt ze en laat enkele juweeltjes uit zijn collectie zien. “Het aanraken van deze draden zorgt voor onmiddellijk overlijden. En 200 euro boete.” Heeft dat nou zin? En vindt de rechter zo’n bordje een argument als iemand niet luistert naar de tekst er op?

Waarom is het zo goedkoop om iemand dood te maken?
Het Nederlandse recht koppelt geen waarde aan het leven. Heeft u per ongeluk iemands dood veroorzaakt? Dan moet u misschien het inkomen van die persoon vergoeden aan zijn familie, maar aan het leed wordt geen bedrag gekoppeld. Want is iemand 5.000 euro waard, of 50.000, of 500.000? Dat is moeilijk te bepalen, en dus wordt nu 0 gehanteerd. Is dat redelijk? Edgar du Perron heeft er zo zijn gedachtes over.

Waarom is een dood kind in Amerika meer waard dan in Nederland?
Amerika staat bekend om zijn claimcultuur. Waarom is het daar vaak zo lucratief om iemand aan te klagen, en hier niet? En is dat een slechte zaak of niet? Edgar du Perron legt uit hoe het zit.

Kennisclips Internetrecht

5 colleges door mr.dr. Bart Schermer
wit

Wie is er eigenlijk de baas op het internet?
Heb jij er ooit bij stil gestaan hoe het internet ontstaan is? En heb je wel eens nagedacht over wie er sindsdien eigenlijk de baas is over datzelfde internet? Voor het antwoord op die vraag moet je bij mr.dr. Bart Schermer zijn.

Bekijk meer Internetrecht clips>>

Hoe krijg je die ene gênante foto weer van het internet af?
Mr.dr. Bart Schermer legt je uit of je recht op privacy ook op het internet geldt of dat je dikke vette pech hebt…

Mag de politie jouw computer hacken?
Mr.dr. Bart Schermer legt je uit welke opsporingsbevoegdheden de politie heeft in onze moderne, digitale wereld. Van gluren op je Facebook tot aan het inzetten van een virtueel kind om kinderpornoverdachten op te sporen: hoe ver mag de politie gaan?

Kun je de gevangenis in gaan voor het downloaden van een film?
Mr.dr. Bart Schermer legt uit dat je daar tot voor kort mee weg kon komen, maar dat je dankzij het Europese Hof misschien binnenkort wel een agent op de stoep hebt staan.

Waarom ben je ook een dief als je iets steelt in een online computerspel?
Waarom je in Nederland sinds kort wel veroordeeld kunt worden voor virtuele diefstal, dat hoor je van mr.dr. Bart Schermer.


Kennisclips International Water Law

4 Colleges door prof.mr.dr. Otto Spijkers

Sustainable Use of Transboundary Freshwater Resources 1: Freshwater, Its Importance And Challenges
This is the first clip of a series on the sustainable use of transboundary freshwater resources.

Bekijk meer International Water Law clips>>

Sustainable Use of Transboundary Freshwater Resources 2: Grand Ethiopian Renaissance Dam

Sustainable Use of Transboundary Freshwater Resources 3: The Sustainable Human Right to Water

Sustainable Use of Transboundary Freshwater Resources 4: Cross-fertilisation between the Sustainable Development Goals (SDGs) and International Water Law


Kennisclips Internationaal recht

5 colleges door prof.dr.mr. Rianne Letschert

Zijn de ouders van een misbruikt kind officieel ook slachtoffers?
Je bent een slachtoffer voor de wet als iemand jou iets aandoet of als je een nabestaande bent van een slachtoffer. Lijkt helder, toch? In dit college wordt uitgelegd dat dit soms net even wat complexer ligt.

Bekijk meer Internationaal recht clips>>

Waarom mochten slachtoffers vroeger niets zeggen in de rechtszaal?
“Amerikaanse toestanden”, daarvoor werd gevreesd toen slachtoffers in Nederland een aantal jaren geleden het recht kregen om hun verhaal te doen in de rechtszaal bij een ernstig delict. Is die angst terecht gebleken of is het meegevallen? En zijn rechters door het spreekrecht strenger straffen? Prof.dr.mr. Rianne Letschert geeft je het antwoord op die vragen en maakt je duidelijk waarom slachtoffers zo graag erkenning willen.

Waarom zijn internationale oorlogstribunalen niet altijd een goed idee?
Prof.dr.mr. Rianne Letschert legt je in dit college uit waarom een tribunaal nooit aan de hooggespannen verwachtingen voldoet. Waar dat aan ligt en of er een alternatief is, hoor je in dit college.

Waarom kan het soms beter zijn om een dader niet te vervolgen?
Wat doe je als er zoveel slachtoffers en zoveel daders zijn, dat er niet genoeg rechters zijn om iedereen te berechten, zoals bijvoorbeeld na de genocide in Rwanda? Mag een gemeenschap dan zelf beslissen hoe ze omgaan met een dader? Ook als dat betekent dat een dader vrijuit gaat als hij of zij excuses aanbiedt? Prof.dr.mr. Rianne Letschert bespreekt dit probleem.

Waarom vindt Nederland het zo moeilijk om sorry te zeggen voor Rawagede en Srebrenica?
Wij ‘betreuren’ wat er gebeurd is. Of: ‘wij voelen mee’ met de nabestaanden. Het klinkt meelevend, maar het zijn zorgvuldig gekozen woorden om het woord ‘excuses’ vooral te vermijden. Waarom Nederland zo huiverig was om dat woord uit te spreken in het geval van Rawagede en Srebrenica en of dit wel terecht is hoor je in dit college van prof.dr.mr. Rianne Letschert.