Deeplinken ECLI

Vind direct de annotaties van Ars Aequi bij een uitspraak.

Bouw de deeplink als volgt op:

https://arsaequi.nl + ecli + [ECLI]

Bijvoorbeeld https://arsaequi.nl/ecli/ECLI:NL:HR:2018:2221