Artikelen Rode draad

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/rodedraad/2020


Rode draad 2020 – Beschermenswaardige partijen

Als consument je recht halen bij een geschillencommissie: goed(koop), maar kan beter

C.M.D.S. Pavillon

Heeft een consument een geschil met een bij De Geschillencommissie aangesloten ondernemer, dan ligt de gang naar die commissie, gezien de kosten, onzekerheid en ingewikkeldheid van een gerechtelijke procedure, al snel voor de hand. Toch kleven er ook nadelen aan deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Aan de hand van drie uit het leven gegrepen casus wordt besproken op welke punten die geschillenbeslechting kan worden verbeterd en waarom cruciaal is dat de overheid in De Geschillencommissie blijft investeren.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Februari 2020
AA20200199

Het recht als bescherming van bepaalde partijen: een rechtsfilosofische verkenning

Corrias L.D.A.

Dit artikel biedt een rechtsfilosofische analyse van het recht als bescherming van bepaalde partijen. Naast een conceptuele verheldering, besteedt het stuk in het bijzonder aandacht aan de grenzen van rechtsbescherming door een bespreking van ‘stille claims’, ontrechting en koloniaal onrecht.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Januari 2020
AA20200093

Rode draad ‘Beschermenswaardige partijen’

Woord vooraf

M.M. Kappé, D.W. van Maurik, T.A. Polanen, M.D. Reijneveld, P. Sijtsma, B.F.M. Vulto

Dit is het Woord vooraf bij de Rode Draad 2020. Nu op het Malieveld wederom steeds vaker wordt gedemonstreerd, is het belangrijk om te reflecteren op de vraag wie we in deze maatschappij willen beschermen, waarom we dat willen en of het huidige wettelijk kader ook aan deze behoefte voldoet. In de Rode Draad 2020 staat daarom de ‘beschermenswaardige partij’ centraal.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Januari 2020
AA20200092