Webinar: Wils(on)bekwaamheid in de geestelijke gezondheidszorg

Datum en tijd:
19 september 2023 19:00 uur

Locatie:
Online

De faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit en de Amsterdamse Juridische Vereniging (AJV) organiseren gezamenlijk webinars over uiteenlopende onderwerpen. In het eerstvolgende webinar op dinsdag 19 september gaat Madeleine van Rossum, hoogleraar Privaatrecht, in op Wils(on)bekwaamheid in de geestelijke gezondheidszorg. Het webinar start om 19.00 uur en is middels een livestream te volgen. Meld je nu aan!

Inhoud

Wils(on)bekwaamheid is een boeiend thema. Het gaat in op de gevolgen wanneer een individu in een concreet geval niet of niet langer in staat is zijn belangen naar behoren waar te nemen. Wils(on)bekwaamheid speelt op vele terreinen, denk aan het maken van (levens)testamenten, curatele, bewind en mentorschap, het geven van toestemming voor de uitvoering van een geneeskundige behandeling (informed consent), euthanasie en dwangzorg. Het is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt gezien de vergrijzing (dementie) en het groeiend aantal personen met psychische problemen. Wilsonbekwaamheid roept een spanningsveld op tussen bescherming van de wilsonbekwame en het uitoefenen van zijn zelfbeschikkingsrecht. In dit webinar zal Madeleine van Rossum aandacht besteden aan dit fascinerende thema, toegespitst op de geestelijke gezondheidszorg.

Kosten: Gratis
Aanmelding: https://fd7.formdesk.com/openuniversiteit/Webinar_Wilsonbekwaamheid
Meer informatie: https://www.ou.nl/-/webinar-wils-on-bekwaamheid-in-de-geestelijke-gezondheidszorg