Webinar: Artificial Intelligence versus de rechtsstaat

Datum en tijd:
1 maart 2021 19:00 uur

Locatie:
Online

De opkomst van artificiële intelligentie (AI) maakt overheden en enkele grote techbedrijven nóg machtiger dan zij nu al zijn. Is onze constitutie daar klaar voor? Kan zij de rechtsstaat ook in de toekomst blijven borgen? Die vragen staan centraal tijdens het interactieve webinar op maandag 1 maart 2021 om 19.00 uur. Spreker is Reijer Passchier, universitair docent. Tom Herrenberg, universitair docent, leidt het webinar in.

Onderscheidend is dat dit webinar daarbij niet zozeer focust op mensenrechten, maar op de constitutionele borging van rechtsstatelijke structuren. Denk daarbij aan de trias politica, checks and balances, legaliteit en soevereiniteit. Is die borging AI-ready? En zo niet, wat valt daar aan te doen?

Dit webinar gaat aldus in op enkele van de meest urgente maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Dat maakt dit webinar relevant voor iedere student, wetenschapper, beleidsmaker of burger die wil meedenken over en/of bijdragen aan het behoud van de rechtsstaat en zijn fundamentele waarden.

Kosten: gratis
Meer informatie en aanmelden: https://www.ou.nl/-/webinar-artificial-intelligence-versus-de-rechtsstaat