VMR bijeenkomst: Milieu en Landbouw

Datum en tijd:
26 september 2019 13:00 - 17:00 uur

Locatie:
De Witte Vosch

Oudegracht 46

3511 AR Utrecht

Een groep auteurs schrijft aan een VMR-publicatie over Milieu en Landbouw. Deze bundel beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste actuele milieuproblemen rond de landbouw, toegespitst op de vraag hoe effectief bestaande regelgeving is met betrekking tot het beperken van de milieu-impact van de landbouw. Daarnaast bekijken de auteurs of de situatie onder de Omgevingswet verbetert en of er eventuele andere verbeteringen nodig zijn, eventueel ook buiten de regelgeving. De bevindingen van de auteurs worden tijdens deze VMR Themamiddag besproken.

Kosten: gratis
Aanmelding: www.milieurecht.nl/activiteiten/117/milieu-en-landbouw/inschrijven