“Van toepassing van het IVRK, naar doorwerking”

CCRA Seminar 2023

Datum en tijd:
02 juni 2023 13:00 - 17:30 uur

Locatie:
Eggertzaal de Nieuwe Kerk

Dagvoorzitter: Prof. dr. mr. T. (Ton) Liefaard (hoogleraar kinderrechten Universiteit Leiden)
Sprekers: Prof. dr. C. (Chantal) Mak (hoogleraar privaatrecht UvA), mr. P.J. (Pauline) Montanus (advocaat SCG Advocaten) en mr. M. (Mariska) Baaij (rechter Jeugd rechtbank Den Haag).

Het thema van het voorjaarsseminar is geïnspireerd door het onderzoek van het CCRA naar toepassing van het Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), waarin in kaart is gebracht in welke mate het Verdrag wordt ingeroepen in de Nederlandse rechtspraak. Hoewel het aantal zaken waarin het IVRK een rol heeft gespeeld licht is toegenomen, constateren de onderzoekers dat de toepassing wat lijkt stil te vallen. Bovendien valt op dat het inroepen van IVRK-bepalingen niet altijd leidt tot uitkomsten die volledig recht lijken te doen aan het belang van het kind.

Tijdens het seminar zal vanuit verschillende invalshoeken worden ingegaan op de vraag hoe het IVRK daadwerkelijk invloed heeft gehad en nog zou kunnen hebben op de ontwikkeling van het recht, bijvoorbeeld de vormgeving van nieuwe remedies of het mogelijk voorkomen van schrijnende situaties als die zich hebben voorgedaan in de toeslagenaffaire. Hiermee wordt beoogd verder te kijken dan de mogelijkheid om het IVRK te kunnen inroepen voor de Nederlandse rechter. De aandacht zal worden gericht op gevallen waarin de invloed van het IVRK leidt tot oplossingen die binnen de kaders van nationale wetgeving wellicht niet zouden zijn gevonden. Vragen die hierbij aan bod komen zijn onder meer hoe rechters omgaan met het IVRK in hun oordeelsvorming, welke modellen al bestaan voor concrete toetsing aan het Verdrag en in hoeverre het mogelijk is 'best practices' uit een specifiek rechtsgebied te vertalen naar andere terreinen. Sprekers vanuit de wetenschap, de rechterlijke macht en de advocatuur zullen vanuit hun diverse expertises ingaan op de vraag wanneer en op welke manier de stap kan worden gezet van toepassing naar doorwerking van het IVRK.

Kosten: € 90 voor juristen en andere geïnteresseerden, € 30 voor Aio's en studenten
NOvA-punten: In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd (4 PO Juridisch)
Aanmelding: https://forms.gle/a3eGRBvndRHfv19W7
Meer informatie: http://www.ccra.nl/nl/event/seminar-2023/