Symposium Vennootschappelijk belang

De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang

Datum en tijd:
12 november 2019 14:30 - 17:30 uur

Locatie:
Loyens & Loeff

Fred Roeskestraat 100

1076 ED Amsterdam

Sinds het verschijnen van de oratie van Sjef Maeijer over het vennootschappelijk belang, is dit onderwerp met grote regelmaat onderwerp van studie en discussie geweest. Allerhande theorieën zijn ontwikkeld en in die theoretisering blijkt ragfijn te worden geredeneerd. Deze theorieën hebben krachtig bijgedragen aan de rechtsvorming in Nederland, ook op het terrein van rechtspraak en wetgeving.

Vanuit Erasmus School of Law hebben mr. Bastiaan Kemp, mr. Harold Koster en prof. mr. Kid Schwarz een bundel opgezet rondom dit interessant onderwerpen. Tijdens het symposium zal deze bundel worden gepresenteerd en wordt door een aantal auteurs in vijf voordrachten vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar het vennootschappelijk belang.

Dit symposium is bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is in ontwikkelingen rondom het vennootschappelijk belang. Hierbij wordt gedacht aan academici en professionals uit de praktijk, zoals advocaten, bedrijfsjuridisch adviseurs, rechters en beleidsjuristen. Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden, zoals studenten, van harte welkom.

Programma
14.30 Ontvangst en registratie
15.00 Welkomstwoord door de dagvoorzitter Kid Schwarz, hoogleraar Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law
15.15 Enige ideeën over vennootschappelijk belang in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk | Frans Overkleeft, partner bij NautaDutilh
15.35 Het vennootschappelijk belang en de stakeholders | Harold Koster, associate professor Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law
15.55 In the money of out of the money; tussen vennootschappelijk belang en het belang van gezamenlijke crediteuren | Mijke Sinninghe Damsté, partner bij Loyens & Loeff
16.15 Pauze
16.35 Het vennootschappelijk belang in concernverband: over strategiebepaling en autonomie bij verbonden vennootschappen | Mieke Olaerts, hoogleraar Nationaal en Rechtsvergelijkend Ondernemingsrecht en Elverding-leerstoelhouder Maastricht University en Of Counsel bij DVDW Advocaten
16.55 Aandeelhouders, eigen belang en het vennootschappelijk belang: over de schijn van vrijheid en werkelijke grenzen | Bastiaan Kemp, advocaat bij Loyens & Loeff en assistant professor Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law en Maastricht University.
17.15 Uitreiking eerste exemplaar bundel aan Gijs Makkink | Kid Schwarz, hoogleraar Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law
17.20 Borrel
19.00 Einde

Kosten: gratis
Meer informatie en aanmelden: www.eur.nl/esl/evenementen/symposium-vennootschappelijk-belang-2019-11-12